DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: KỸ NĂNG CỦA CHỦ TỊCH HỘI CƠ SỞ

Số người tham gia khóa học: 25187

Lớp 1: Đối với cán bộ, công chức, người lao động...

Giảng viên

Số người truy cập: 2511

Lớp 7: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con...

Giảng viên

Số người truy cập: 6860

Lớp 2: Đối với cán bộ Hội LHPN quận, huyện, Hội...

Giảng viên

Số người truy cập: 1404

Lớp 4: Đối với cán bộ chi, tổ Hội

Giảng viên

Số người truy cập: 6297

Lớp 3: Đối với cán bộ Hội LHPN phường, xã, thị...

Giảng viên

Số người truy cập: 2297

Lớp 5: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sống

Giảng viên

Số người truy cập: 5818

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC