DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHO HỘI VIÊN

Số người tham gia khóa học: 24230

Lớp 1: Đối với cán bộ, công chức, người lao động...

Giảng viên

Số người truy cập: 2644

Lớp 2: Đối với cán bộ Hội LHPN quận, huyện, Hội...

Giảng viên

Số người truy cập: 1473

Lớp 4: Đối với cán bộ chi, tổ Hội

Giảng viên

Số người truy cập: 6400

Lớp 3: Đối với cán bộ Hội LHPN phường, xã, thị...

Giảng viên

Số người truy cập: 2385

Lớp 5: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sống

Giảng viên

Số người truy cập: 5908

Lớp 6: Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng gia đình...

Giảng viên

Số người truy cập: 5333

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng học viên tham...

Giảng viên

Số người truy cập: 87

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC