DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: KHÓA HỌC NĂM 2018

Số người tham gia khóa học: 36023

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN quận, huyện, Hội Phụ...

Giảng viên

Số người truy cập: 841

Lớp dành cho cán bộ, công chức, người lao động cơ...

Giảng viên

Số người truy cập: 1518

Lớp dành cho cán bộ Hội cơ sở của Hội LHPN tỉnh...

Giảng viên

Số người truy cập: 71

Lớp dành cho cán bộ chi, tổ Hội

Giảng viên

Số người truy cập: 8349

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN phường, xã, thị trấn

Giảng viên

Số người truy cập: 3219

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng học viên tham...

Giảng viên

Số người truy cập: 1723

Lớp dành cho hội viên phụ nữ trên địa bàn Thành...

Giảng viên

Số người truy cập: 20277

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC