DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: HỘI LHPN QUẬN BÌNH THẠNH ĐĂNG KÝ

Số người tham gia khóa học: 5391

Lớp dành cho hội viên phụ nữ trên địa bàn quận

Giảng viên

Số người truy cập: 2928

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN Phường

Giảng viên

Số người truy cập: 751

Lớp dành cho cán bộ chi, tổ Hội và Hội Phụ nữ...

Giảng viên

Số người truy cập: 1328

Lớp dành cho Thường trực Hội Phụ nữ chợ

Giảng viên

Số người truy cập: 136

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN quận

Giảng viên

Số người truy cập: 248

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC