DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: HỘI LHPN QUẬN TÂN BÌNH ĐĂNG KÝ

Số người tham gia khóa học: 162

Chuyên đề dành cho Cán bộ Hội LHPN quận Tân Bình

Giảng viên

Số người truy cập: 21

Chuyên đề dành cho Cán bộ Hội LHPN phường thuộc...

Giảng viên

Số người truy cập: 37

Chuyên đề dành cho Cán bộ Chi, Tổ Hội thuộc quận...

Giảng viên

Số người truy cập: 59

Chuyên đề dành cho Hội viên, phụ nữ và Công an...

Giảng viên

Số người truy cập: 40

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC