DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: HỘI LHPN QUẬN 12 ĐĂNG KÝ

Số người tham gia khóa học: 188

Lớp dành cho Cán bộ chi, tổ Hội thuộc Quận 12

Giảng viên

Số người truy cập: 75

Lớp dành cho Hội viên, phụ nữ thuộc Quận 12

Giảng viên

Số người truy cập: 30

Lớp dành cho Cán bộ Hội LHPN phường thuộc Quận 12

Giảng viên

Số người truy cập: 39

Lớp dành cho Cán bộ Hội LHPN quận 12

Giảng viên

Số người truy cập: 27

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC