DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: KHÓA HỌC NĂM 2019

Số người tham gia khóa học: 17922

Lớp dành cho hội viên phụ nữ trên địa bàn Thành...

Giảng viên

Số người truy cập: 10107

Lớp dành cho cán bộ Chi, Tổ hội

Giảng viên

Số người truy cập: 4557

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN quận, huyện, Hội Phụ...

Giảng viên

Số người truy cập: 338

Lớp dành cho Hội phụ nữ Công An Thành Phố Hồ Chí...

Giảng viên

Số người truy cập: 58

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ - 2019

Giảng viên

Số người truy cập: 146

Lớp dành cho Cán bộ, hội viên, phụ nữ Quận Bình...

Giảng viên

Số người truy cập: 1698

Lớp dành cho cán bộ, công chức, người lao động cơ...

Giảng viên

Số người truy cập: 214

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN phường, xã, thị trấn

Giảng viên

Số người truy cập: 804

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC