DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: KHÓA HỌC NĂM 2019

Số người tham gia khóa học: 10663

Lớp dành cho hội viên phụ nữ trên địa bàn Thành...

Giảng viên

Số người truy cập: 4090

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN quận, huyện, Hội Phụ...

Giảng viên

Số người truy cập: 113

Lớp dành cho cán bộ Chi, Tổ hội

Giảng viên

Số người truy cập: 1651

Lớp dành cho Cán bộ, hội viên, phụ nữ Quận Bình...

Giảng viên

Số người truy cập: 245

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN phường, xã, thị trấn

Giảng viên

Số người truy cập: 521

Lớp dành cho Cán bộ, hội viên, phụ nữ Quận 12

Giảng viên

Số người truy cập: 2125

Lớp dành cho cán bộ, công chức, người lao động cơ...

Giảng viên

Số người truy cập: 138

Lớp dành cho Cán bộ Quận Hội, Thường trực Hội...

Giảng viên

Số người truy cập: 1780

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC