DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: KHÓA HỌC NĂM 2019

Số người tham gia khóa học: 788

Lớp dành cho hội viên phụ nữ trên địa bàn Thành...

Giảng viên

Số người truy cập: 315

Lớp học “Giao tiếp căn bản bằng Tiếng Anh trong...

Giảng viên

Số người truy cập: 46

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN phường, xã, thị trấn

Giảng viên

Số người truy cập: 165

Lớp dành cho cán bộ Chi, Tổ hội

Giảng viên

Số người truy cập: 188

Lớp dành cho Thường trực Hội Phụ nữ chợ thuộc...

Giảng viên

Số người truy cập: 7

Lớp học dành cho Cán bộ Hội LHPN Quận 5

Giảng viên

Số người truy cập: 0

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC