DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: CÁC LỚP DO HỘI LHPN THÀNH PHỐ TỔ CHỨC

Số người tham gia khóa học: 789

Lớp dành cho hội viên phụ nữ trên địa bàn Thành...

Giảng viên

Số người truy cập: 315

Lớp học “Giao tiếp căn bản bằng Tiếng Anh trong...

Giảng viên

Số người truy cập: 46

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN phường, xã, thị trấn

Giảng viên

Số người truy cập: 165

Lớp dành cho cán bộ Chi, Tổ hội

Giảng viên

Số người truy cập: 189

Lớp dành cho Thường trực Hội Phụ nữ chợ thuộc...

Giảng viên

Số người truy cập: 7

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC