DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: DANH SÁCH KHOÁ HỌC

Số người tham gia khóa học: 27800

Lớp 1: Đối với cán bộ, công chức, người lao động...

Giảng viên

Số người truy cập: 2556

Lớp 7: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con...

Giảng viên

Số người truy cập: 6959

Lớp 2: Đối với cán bộ Hội LHPN quận, huyện, Hội...

Giảng viên

Số người truy cập: 1421

Lớp 4: Đối với cán bộ chi, tổ Hội

Giảng viên

Số người truy cập: 6345

Lớp 3: Đối với cán bộ Hội LHPN phường, xã, thị...

Giảng viên

Số người truy cập: 2312

Lớp 5: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sống

Giảng viên

Số người truy cập: 5848

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN quận, huyện, Hội Phụ...

Giảng viên

Số người truy cập: 841

Lớp dành cho cán bộ, công chức, người lao động cơ...

Giảng viên

Số người truy cập: 1518

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC