Lớp 6: Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc


Đánh Giá: (4,53đ/ 76 lượt đánh giá )
 

Giảng viên

Lớp 6: Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc

  • Chuyên đề 1: Vai trò, quyền và trách nhiệm của phụ nữ trong gia đình
  • Chuyên đề 2: Làm thế nào để xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững? 
  • Chuyên đề 3: An toàn vệ sinh thực phẩm cho bếp ăn gia đình 

Thời gian bắt đầu học từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2017.