Lớp dành cho cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thành Hội, các Trung tâm và đơn vị trực thuộc Hội LHPN Thành phố


Đánh Giá: (2,67đ/ 3 lượt đánh giá )
 

Giảng viên