DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: KHÓA HỌC CỦA TS.NGUYỄN HOÀNG KHẮC HIẾU NĂM 2017

Số người tham gia khóa học: 1078

Bài 1: Kỹ năng ứng xử với cha mẹ chồng

Giảng viên

Số người truy cập: 272

Bài 8: Làm sao để chồng chia sẻ việc nhà

Giảng viên

Số người truy cập: 376

Bài 9: Làm gì khi biết con đồng tính

Giảng viên

Số người truy cập: 131

Bài 10: Dạy con tự vệ khi bị xâm hại

Giảng viên

Số người truy cập: 87

Bài 2: Kỹ năng tuyên tuyền - tuyên giáo

Giảng viên

Số người truy cập: 104

Bài 3: Tư duy sáng tạo trong công tác Hội

Giảng viên

Số người truy cập: 82

Để trở thành người phụ nữ quyến rũ

Giảng viên

Số người truy cập: 11

Người phụ nữ thông minh

Giảng viên

Số người truy cập: 15

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC